Επικειμενες Δρασεις

1. Εικαστικές εκθέσεις, προβολή και παρουσίαση καλλιτεχνών από όλο το φάσμα της τέχνης μέσα από την δουλειά τους.
2. Φεστιβάλ, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, λέσχες ανάγνωσης.
3. Συνέδρια, ημερίδες, δημιουργία ομάδων εργασίας, σεμινάρια, επιμόρφωση ενηλίκων, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και νέους και ενημέρωση του κοινού, των μη κερδοσκοπικών φορέων, του Τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης,.
4. Η οργάνωση περιπάτων, εκδρομών, επισκέψεων με πολιτιστικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον.
5. Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, παζάρια και έρανοι.
6. Η δημιουργία Βιβλιοθήκης με εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, κόμικς, CDs και πολυμέσα προς χρήση και με ειδικά τμήματα λογοτεχνίας.
7. Η δημιουργία ιστοσελίδων πολιτιστικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου και web-radio.
9. Η δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία E-Learning Platform σαν εκπαιδευτικό εργαλείο.
10. Η προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
11. Η έκδοση εντύπων, βιβλίων, περιοδικών, λευκωμάτων για θέματα πολιτισμού, τέχνης και εκπαίδευσης σε άμεση συνάρτηση με τους σκοπούς της εταιρείας,
καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο στα πλαίσια των σκοπών της εταιρείας.
12. Η ηλεκτρονική έκδοση εφαρμογών και παιχνιδιών, με θέματα πολιτισμού, τέχνης, εκπαίδευσης, επιστήμης, σε συνάρτηση με του σκοπούς της εταιρείας.
13. Η δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών
14. Τα μαθήματα στον χώρο της εταιρείας, σε σχολεία, αλλά και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.
14. Η υπογραφή συμφωνιών για την πραγματοποίηση ερευνών ή την ανάπτυξη προγραμμάτων με ΝΠΔΔ ή ΜΠΙΔ όπως δημόσιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, κρατικούς ή διακρατικούς φορείς, επιχειρήσεις, οργανισμούς και οργανώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα κτλ.
15. Με την υποστήριξη ή την συνεργασία με τοπικές και κεντρικές Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές, με διάφορους τοπικούς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή παγκόσμιους οργανισμούς, σωματεία, οργανώσεις, εταιρείες, επιτροπές, ομάδες, καθώς και με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και γενικώς όργανα των οποίων ο σκοπός και οι δραστηριότητες αποβλέπουν ή μπορούν να εξυπηρετήσουν το σκοπό της εταιρείας.